انجمن علمی نقد ادب عربی ایران

آقای دکتر احمد پاکتچیآقای دکتر احمد پاکتچی

سال تولد: 1342

دانشگاه: امام صادق(ع)

آدرس محل کار: ايران، تهران، دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، ص پ 159-14655 - کدپستي: 1465943681


رزومه

کارگاه ها و همایش ها
شروع کلاس های مجازی مدرسه بین المللی نقد ادب عربی

ارسال فیش واریزی مدرسه بین المللی

اساتید و مدرسان مدرسه بین‌المللی نقد ادب عربی

شعب انجمن در سایر استان‌ها