انجمن علمی نقد ادب عربی ایران

دسته بندی: اخبار و اطلاعیه ها
 مسابقه شعر خوانی به زبان عربی
مسابقه شعر خوانی به زبان عربی

ارسال شده در تاریخ 1396/09/03 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

 برگزاری اولین دوره خبرنویسی (ترجمه عربی به فارسی)
برگزاری اولین دوره خبرنویسی (ترجمه عربی به فارسی)

ارسال شده در تاریخ 1396/08/29 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

 راهکارهای تقویت مهارتهای زبانی ویژه غیرعرب زبانها
راهکارهای تقویت مهارتهای زبانی ویژه غیرعرب زبانها

ارسال شده در تاریخ 1396/07/29 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

 گزارش تصویری مدرسه بین المللی نقد ادب عربی
گزارش تصویری مدرسه بین المللی نقد ادب عربی

ارسال شده در تاریخ 1396/06/21 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

 برنامه مدرسه بین المللی نقد ادب عربی
برنامه مدرسه بین المللی نقد ادب عربی

ارسال شده در تاریخ 1396/06/08 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

 شروع کلاس های مجازی مدرسه بین‌المللی نقد ادب عربی
شروع کلاس های مجازی مدرسه بین‌المللی نقد ادب عربی

ارسال شده در تاریخ 1396/05/31 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

 مدرسه بین المللی نقد ادب عربی
مدرسه بین المللی نقد ادب عربی

ارسال شده در تاریخ 1396/05/14 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

" المنهج النفسی بین النقد القدیم و الجدید"

ارسال شده در تاریخ 1396/04/24 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

 برگزاری نشست
برگزاری نشست "لوازم حداثیة في مواجهة النص التراثي"

ارسال شده در تاریخ 1396/04/24 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

 تفاهم‌نامۀ دانشگاه الزهراء با دانشگاه 8 می 1945
تفاهم‌نامۀ دانشگاه الزهراء با دانشگاه 8 می 1945

ارسال شده در تاریخ 1396/04/24 توسط مدیرسایت
ادامه مطلب

کارگاه ها و همایش ها
شروع کلاس های مجازی مدرسه بین المللی نقد ادب عربی

ارسال فیش واریزی مدرسه بین المللی

اساتید و مدرسان مدرسه بین‌المللی نقد ادب عربی

شعب انجمن در سایر استان‌ها